Nationellt mål ska minska matsvinnet

Sveriges matavfall ska minska med minst 20 viktprocent per person från 2020 till 2025. Dessutom ska andelen livsmedel som når butik och konsument öka. Det...