Skolmat gav högre inkomst

Skollunch i Sverige har införts stegvis från mitten av fyrtiotalet. De elever som fick skolmat hela skoltiden blev längre, studerade mer och fick högre inkomst, enligt en...