Minskning för ekojordbruket

För första gången sedan 2012 minskade den ekologiskt brukade jordbruksmarken 2020. Arealen minskade med 3 500 hektar eller knappt 1 % jämfört med 2019 och uppgick till...

Ilska mot höjda kontrollavgifter

Livsmedelsbranschen rasar mot ett nytt förslag som innebär en avgiftshöjning på 50-150 procent för livsmedelskontroller under de kommande tre åren. Höjningarna gäller kontroller i samband med slakt...

Fazer tar hjälp av Polarbröd

Det är fortsatt turbulens i brödbranschen. Förra veckan skrev vi om anledningen till branden i Polarbröds bageri, och ungefär samtidigt togs det första spadtaget till den nya...