White Guide Junior ingår samarbete med Generation Pep, en icke vinstdrivande organisation initierad av Kronprinsessparet, kring hälsosam mat och fysisk aktivitet i skolan. Konkret innebär samarbetet att en ny kategori skapas inom ramen för White Guide Junior, namnet blir ”Årets...