Nu ska svenska gymnasieelevers matvanor kartläggas utifrån ett hälso- och och klimatperspektiv. Projektet kommer att pågå i flera år och bedrivas av forskare och doktorander inom Örebro Universitets satsning på mat och hälsa. – Först ska vi ta reda på hur...