Det blev en silvermedalj för Team Swedis School Restaurants i Culinary Olympics Erfurt 2016. Michael Bäckman som leder TSSR, som består av Barbro Fernström, Johan Ederström, Lyndon McLeod, Martin Karlsson och Tim Bohman, kände guldvittring men laget föll på målsnöret....