KRAV och Svenskmärkning har inlett ett samarbete för att öka marknaden för produkter med en eller båda märkningarna. Tillsammans kommer de bland annat att ta fram gemensamt skylt- och marknadsföringsmaterial där svenskproducerade, KRAV-märkta produkter tydliggörs med ursprungsmärket Från Sverige. – Flera svenska...