Magasin Måltid / Annonsera

Annonsera

MM3_omslag

Magasin Måltid vill lyfta fram eldsjälar och goda exempel inom den offentliga gastronomin. Tidningen kommer ut med 6 nummer om året.

Målgrupp
Kockar, kökspersonal, kostchefer, upphandlare, livsmedelsföretag och andra som ansvarar för att drygt 3 miljoner svenskar blir mätta varje dag. Vi vill nå alla offentliga kök – från dagis, förskola och skola – till sjukhus, äldreboenden, fängelser och militära anrättningar.

Annonsörer
Alla företag med produkter/tjänster som riktar sig mot storkök inom den offentliga sektorn.

Upplaga
4500 ex (mars 2017)

För annonsering i Magasin Måltid, kontakta Robert Wallner på Mediakraft, 08-23 45 32

Alla datum för lämningar hittar du här:
Annonslämningar_MM_2018_nyAnnonslämning_Nyhetsbrev_2018