Sopköket gör skolmat av rester

För första gången i Sverige blir mat som kastas blir nu skolmat i Stockholm. Sopköket har tagit över Fryshusets skolmatsal i Husby och maten där...

Mer svenskproducerat kött i riksdagen

Riksdagsförvaltningen och riksdagsrestaurangen har enats om att köttet som serveras i “möjligaste mån” ska vara svenskproducerat. Hur stor andel svenskt kött det rör sig om...