Sopköket gör skolmat av rester

För första gången i Sverige blir mat som kastas blir nu skolmat i Stockholm. Sopköket har tagit över Fryshusets skolmatsal i Husby och maten där...